El passat mes de juny de 2017 ens vàrem reunir amb l’Ajuntament de Barcelona perquè intercedís en el conflicte (doncs des de Barcelona en Comú es van comprometre en el seu programa a combatre la precarietat laboral en l’àmbit municipal) des d’aquesta Secció Sindical consideràvem que havien d’implicar-se directament en la solució a la precarietat de la telefonia municipal de l’Ajuntament, han estat uns mesos d’intercanviar correus.

Des de l’Ajuntament es va encarregar al gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) la gestió de l’assumpte, aquest va citar l’empresa Alalza Sistemas de Información i la mateixa Vodafone per demanar explicacions del que estava passant. Com a conclusió d’aquesta reunió des de la gerència de l’IMI ens ha comunicat que l’empresa està disposada a solucionar amistosament qualsevol malentès o diferència amb el nostre delegat sindical un cop es reincorpori de la seva baixa laboral pel mobbing rebut per part de l’empresa per la seva actitud de denúncia de la precarietat.

Des d’aquesta Secció Sindical no podem més que estar decebuts amb aquestes conclusions i així ho hem expressat en la contesta que hem emès a la gerència de l’IMI i als responsables polítics implicats, la reproduïm a continuació:

Des de la Secció Sindical de CNT, considerem que el que s’estan produint no són diferències ni malentesos, doncs s’estan infringint un seguit d’aspectes del Dret Laboral que generen precarietat. Així, per la nostra part i vist que no hi ha possibilitats de mediació efectiva per part de l’Ajuntament, prosseguirem amb les accions sindicals i judicials.

Vetllar pels drets dels treballadors, és exigir a les empreses (i més des d’una Administració Pública) que compleixin amb la normativa laboral cosa que no està fent l’empresa Alalza sota el paraigua de Vodafone que no exigeix unes condicions dignes per les treballadores en el servei. Tots i totes sabem molt bé per què serveix la subcontractació, i si no ho sabeu, consulteu entre altres coses el salari d’un treballador de l’Ajuntament per fer la mateixa feina o quina seria la categoria professional i el sou en el conveni de Vodafone. Heu revisat els contactes dels treballadors en relació a la feina que realitzen? Heu vist quina categoria professional tenen segons el conveni de consultories i quina haurien de tenir? Sabeu que la majoria tenen titulacions de formació professional de grau superior o titulacions universitàries?

I el que és el pitjor de tot el tema, la repressió sindical és una infracció molt greu i considerar-la com un malentès és crear precedents en l’entorn laboral que qui vulgui denunciar irregularitats es veurà amb represàlies que l’apartaran de la feina.

Secció Sindical de CNT a l’IMI