El passat novembre, amb l’adjudicació del nou plec de telecomunicacions a Vodafone, les treballadores de la telefonia que ja veniem sent subcontractats i precaritzats per Alalza Soluciones (consultora amb seu a Madrid) vam veure una petita esperança de canvi, ja que en el nou plec de telecomunicacions es contemplaven clàusules que podien millorar les nostres precàries condicions laborals. A premsa es va donar bombo al nou contracte en que es destacava:

Els plecs recullen que l’empresa que resulti adjudicatària estarà obligada a aplicar el conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació i garantir que les condicions laborals de les empreses subcontractades siguin anàlogues a les que tenen els treballadors de l’empresa principal. Font: Notícia oficial Ajuntament de Barcelona

Algunes altres notícies que van sortir:

Notícia a El País

Notícia a Ara.cat

Notícia aldia.cat

Notícia Vilaweb

i moltes més

Avui, a mitjans juliol  i a punt que passi la data en que l’Ajuntament es va comprometre a donar-nos una primera resposta seguim igual de precàries i sense notícies per part de l’Ajuntament, entenem que les coses a l’Administració van lentes, però ja portem molt temps aguantant la precarietat.

Desde la Secció Sindical de CNT no ens quedarem parats davant la precarietat i la falta de solucions, la nostra voluntat com els vam expresar a la passada reunió és d’arribar a un acord però si no hi ha resposta iniciarem una campanya de denúncia de la situació alhora que continuarem amb la nostra demanda judicial interposada per el nostre delegat sindical.

Contra la precarietat ni un pas enrera.

Secció Sindical de CNT a l’Institut Municipal d’Informàtica.